ONIT Sport tarina

Psyykkinen valmennus ja monipuoliset mielen taidot kuuluvat jokaiselle urheilijalle ajasta, paikasta, taustasta ja resursseista riippumatta. Me haluamme tehdä psyykkisesta valmennuksesta entistä laadukkaampaa, saavutettavampaa ja selkeämpää.

Meidän mielestämme jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden oman potentiaalinsa saavuttamiseen.

Tausta-ajatuksena mielen hyvinvointi – kaikissa olosuhteissa

Mielen hyvinvointi, mielen taidot ja niiden kehittäminen ovat kiinnostaneet minua koko urani ajan. On ollut antoisaa tutustua siihen, millainen voima mielessämme piilee sekä arjessa että kriisien keskellä. Tämä into käynnisti 10 vuotta sitten myös urheilusektorin lasten ja nuorten psyykkisen valmennuksen kehittämisen ja toteuttamisen, jonka äärellä saan työskennellä edelleen.

Urani on alkanut 20 vuotta sitten sosiaali- ja terveydenhuollon parissa lastensuojelun, kouluttamisen ja psykoterapiatyön mielenkiintoisessa maastossa. Olen kohdannut lastensuojelutyössä nuoria, joiden mielen vahvistumisen ilo ja voima on löytynyt urheilusta: he ovat saaneet rakentaa osaamistaan, itseään ja haaveitaan parhaalla mahdollisella tavalla, osa huipulle saakka. Psykoterapiatyössä olen toisaalta kohdannut myös nuoria, joiden kasvu ja kehitys on häiriintynyt urheilun liiallisen vaativuuden, paineiden tai toistuvien epäonnistumisten seurauksena. Ristiriita oli vuosien saatossa hämmentävä ja samaan aikaan kiehtova.

Olen erikoistunut työssäni trauma- ja kriisityöhön sekä kiintymyssuhteiden vahvistamiseen. On kiehtovaa, kuinka mielen taitoja ja selviämisen kykyä voidaan vahvistaa erilaisissa olosuhteissa sekä yksilöllisesti että yhteistyössä läheisten sidosryhmien kanssa. Urheilu on antoisa ja myös ajoittain myös erittäin vaativa kasvuympäristö kehittyvälle lapselle ja nuorelle. Päätin selvittää tarkemmin sitä, kuinka urheilevia lapsia ja nuoria tuetaan psyykkisen hyvinvoinnin ja mielen taitojen vahvistamisen näkökulmasta. Vai tuetaanko?

Avainasemassa vanhemmat & valmentajat

Aihe sai arjestani enemmän tilaa vuonna 2018 kun paikallisen urheiluseuran junioripäällikkö ehdotti yhteistyötä psyykkisen valmennuksen tiimoilta. Olin hyvin mielissäni yhteistyöstä ja pääsin suunnittelemaan seuraan uudenlaista työskentelytapaa, jossa mielen taitojen vahvistamisen tulisi olla osa toimintakulttuuria jo varhaisvaiheista lähtien. Perehtyessäni enemmän aiheen äärelle urheilijoiden ,vanhempien ja valmentajien kanssa huomasin pian, että kentällä tarvitaan tukea, raameja ja uusia ajatuksia sille, kuinka urheilevien lasten ja nuorten mielen taitoja voitaisiin tukea mahdollisimman laadukkaalla ja helposti lähestyttävällä tavalla arjessa. Seuratoimijat, valmentajat, vanhemmat ja toimihenkilöt käyttävät viikoittain hurjan määrän aikaa mahdollistaakseen lasten urheiluharrastuksen. Löytyisikö keino siihen, kuinka myös heitä voisi tukea arvokkaassa työssään? Meillä on valtava määrä tutkimustietoa siitä, kuinka lasten ympärillä toimivat aikuiset ovat avainasemassa lapsen kasvun ja kehityksen tukemisen näkökulmasta. Tähän oli syytä pysähtyä.

Osallistuin psyykkisen valmennuksen täydennyskoulutukseen, jotta hahmottaisin vielä paremmin sitä, mitä koulutuskentällä tapahtuu tällä hetkellä. Puhuin kollegoideni kanssa aktiivisesti ajatuksestani vahvistaa lasten, nuorten ja vanhempien roolia urheilevien lasten ja nuorten arjessa sekä siitä, kuinka mielestäni hedelmällisin keino tavoittaa riittävä määrä ihmisiä, olisi valtakunnallinen ammattilaisten psyykkisen hyvinvoinnin ja valmennuksen yhteistyöverkoston rakentaminen. Olen nähnyt työssäni useasti sen, kuinka tärkeää on oivaltaa mitä osaa ja kuinka arvokasta on oppia muilta. Yksin voimme saada muutoksen liikkeelle mutta sen ylläpitämiseen tarvitaan vakaata, varmaa ja toistuvaa seurantaa sekä laajaa yhteistyöstä. Tästä ajatuksesta rakentui ONIT Sport: urheilusektorin uudenlainen toimintatapa ja valtakunnallinen asiantuntijaverkosto.

Vahva tiimi & laadukas palvelu

Tällä hetkellä toteutamme kuudetta toimintavuottamme psyykkisen hyvinvoinnin ja valmennuksen asiantuntijapalveluita tarjoavana kotimaisena yrityksenä. Palvelun ja työskentelymenetelmien laatu ja eettisesti kestävä työskentelymalli on ollut työmme keskiössä toimintamme alusta lähtien. Uskomme myös vahvasti moniammatillisen tiimin voimaan, tällöin näemme laajemmin. Tiimissämme työskentelee tällä hetkellä 14 psyykkisen hyvinvoinnin ja valmennuksen asiantuntijaa, jotka ovat laillistettuja sosiaali- ja terveydenhuollon tai valmennus- ja opetusalan ammattilaisia. Kaikilla valmentajilla on vähintään ammattikorkeakoulu tai maisteritasoinen koulutus sekä 10 vuoden kokemus. Vahva koulutus ja kokemus mahdollistaa kehittymisen sekä palvelun laadun. Teemme säännöllisesti pilotteja yhteistyössä eri seurojen ja käyttäjäryhmien kanssa, jotta osaisimme tuottaa palveluita sinne ja siten kun niitä tarvitaan. Kuuntelemme, keskustelemme ja kokeilemme.

Visiomme on edelleen vahva: haluamme vahvistaa urheilusektorin osaamista ja vaikuttavuutta siten, että psyykkinen valmennus olisi tulevaisuudessa luonnollinen osa junioriurheilua urheilijapolun kaikissa vaiheissa. Meidän mielestämme tulevaisuuden tärkein pääoma on monipuoliset mielen taidot. Niin urheilussa kuin elämässäkin. Siihen me tähtäämme!

Laura Andelin, ONIT Sportin perustaja

Psykoterapeutti (Valvira), psyykkinen valmentaja, trauma- ja kriisityön asiantuntija