Valmiina kehittämään nuorten urheilijoiden mielen taitoja uudella tavalla?

Valmiina kehittämään nuorten urheilijoiden mielen taitoja uudella tavalla?

MIND@sport on mullistava psyykkisen valmennuksen sovellus urheileville lapsille ja nuorille. Sovellus yhdistää lapsen, vanhemman ja valmentajan oppimaan yhdessä tavalla, jota psyykkisen valmennuksen kentässä ei ole vielä nähty. MIND@sport on kehitetty yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon, urheiluvalmennuksen ja -psykologian, liikuntatieteiden ja opetusalan huippuammattilaisten kanssa  lasten ja nuorten hyvinvointi edellä. Sovelluksellemme on myönnetty Design from Finland -merkki.

MIND@sport tuo ammattimaisen psyykkisen valmennuksen yhä useamman lapsen ja nuoren saataville. Paikasta riippumatta.

Let's go!

MIND@sport yhdistää urheilijan, vanhemman sekä valmentajan.

Urheileville lapsille ja nuorille.

Hyvä valmennus ja erinomaiset lajitaidot eivät enää yksin riitä kokonaisvaltaiseen kehittymiseen kilpaurheilussa. Menestykseen ja hyvinvointiin tarvitaan myös vahvoja mielen taitoja ja psykologista joustavuutta.

MIND@sport sovelluksen Ikäryhmittäin suunnitellut harjoitusohjelmat soveltuvat 8-vuotiaista lapsista 17 vuotiaisiin nuoriin urheilijoihin – harrastustasosta huippu-urheiluun asti.

Sovelluksen avulla tärkeät mielen taidot, kuten itseluottamus, keskittyminen, sosiaaliset taidot ja psykologinen joustavuus kehittyvät saumattomasti yhdessä laji- ja fyysisten taitojen kanssa.

Vanhemmille ja tukijoukoille.

MIND@sport auttaa vanhempia ja tukijoukkoja urheilevien lasten mielen taitojen vahvistamisessa. Mielen taidot kehittyvät parhaiten silloin, kun lapsen ympärillä luonnollisesti toimivat aikuiset tukevat ja auttavat lasta kehittämään monimuotoisia taitoja arjessa. MIND@sport yhdistää lapsen, vanhemman ja valmentajan työskentelemään yhdessä lapsen ja nuoren kehittyvien taitojen äärelle.

Sovellus tarjoaa kokonaan uudenlaisen tuen lapsen ja nuoren kasvulle. Samalla vanhempi pääsee tukemaan lapsen harrastusta ja mielen taitojen vahvistamista täysin uudenlaisella tavalla – ilman perehtymistä, ylimääräistä ajankäyttöä tai psyykkisen valmennuksen opettelua.

Valmentajille ja seuroille.

Nykyaikainen urheiluvalmennus sisältää lajitaitojen sekä hyvinvointitaitojen opettelua. MIND@sport sovelluksen menetelmät on suunniteltu siten, että ne tukevat ja vahvistavat valmentajan osaamista mutta eivät kuormita arkea liikaa. Psyykkinen valmennus on sovelluksen avulla helppo liittää osaksi viikoittaista treeniohjelmaa.

MIND@sport on perinteistä psyykkistä valmennusta edullisempi ja joustavampi vaihtoehto. Sovellus ei vaadi perehtymistä, ylimääräistä ajankäyttöä, koulutusta tai uuden järjestelmän opettelemista valmentajalta: saat käyttöösi valmiin psyykkisen valmennuksen kausisuunnitelman heti, jota voit alkaa käyttämään joukkueesi kanssa.

Urheileville lapsille ja nuorille.

Hyvä valmennus ja erinomaiset lajitaidot eivät enää yksin riitä kokonaisvaltaiseen kehittymiseen kilpaurheilussa. Menestykseen ja hyvinvointiin tarvitaan myös vahvoja mielen taitoja ja psykologista joustavuutta.

MIND@sport sovelluksen Ikäryhmittäin suunnitellut harjoitusohjelmat soveltuvat 8 vuotiaista lapsista 16 vuotiaisiin nuoriin urheilijoihin – harrastustasosta huippu-urheiluun asti.

Sovelluksen avulla elintärkeät mielen taidot, kuten itseluottamus, vastoinkäymisten käsittely, sosiaaliset taidot ja henkinen resilienssi kehittyvät saumattomasti yhdessä laji- ja fyysisten taitojen kanssa.

Vanhemmille ja tukijoukoille.

MIND@sport auttaa vanhempia ja tukijoukkoja urheilevien lasten mielen taitojen vahvistamisessa – merkityksellisellä ja näppärällä tavalla. Mielen taidot kehittyvät parhaiten silloin, kun lapsen ympärillä luonnollisesti toimivat aikuiset otetaan mukaan yhteistyöhön. MIND@sport yhdistää lapsen, vanhemman ja valmentajan työskentelemään yhdessä.

Sovellus tarjoaa kokonaan uudenlaisen tuen lapsen ja nuoren kasvulle. Samalla vanhempi pääsee osallistumaan lapsen psyykkiseen valmennukseen täysin uudenlaisella tavalla – ilman perehtymistä, ylimääräistä ajankäyttöä tai psyykkisen valmennuksen opettelua.

Valmentajille ja seuroille.

Nykyaikainen urheiluvalmennus sisältää lajitaitojen sekä hyvinvointitaitojen opettelua. MIND@sport sovelluksen menetelmät on suunniteltu siten, että ne tukevat ja vahvistavat valmentajan osaamista ja mutta eivät kuormita arkea liikaa ja on helppo liittää osaksi viikoittaista treeniohjelmaa.

MIND@sport on perinteistä psyykkistä valmennusta edullisempi ja joustavampi vaihtoehto. Sovellus ei vaadi perehtymistä, ylimääräistä ajankäyttöä, koulutusta tai uuden järjestelmän opettelemista valmentajalta: saat käyttöösi valmiin psyykkisen valmennuksen kausisuunnitelman.

Saavuta potentiaalisi psyykkisen valmennuksen avulla

MIND@sport sopii urheileville lapsille ja nuorille tasosta ja lajista riippumatta. Meidän mielestä jokaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus saavuttaa oma potentiaalinsa. Yhteensä 10 aihealueen harjoitukset on suunniteltu tarjoamaan kattava tuki monipuolisten mielen taitojen kehitykselle.

Itseluottamuksen vahvistaminen

Itseluottamus ja positiivinen minäkuva ovat tärkeitä meille kaikille. Lapsen ja nuoren kehitykselle ne ovat elintärkeitä.

Sosiaalisten taitojen kehitys

Sosiaalinen kyvykkyys on tärkeää niin urheilussa kuin arkipäiväisessä elämässäkin.

Keskittymisen taidot

Mitä paremmin hallitset jännitystä, sitä paremmin suoriudut tärkeillä hetkillä. Keskittymisen taidot auttavat läpi elämän.

Epäonnistumisen taidot

Epäonnistumisia tulee vastaan meistä jokaisella. Näiden kokemusten käsittely avaa mahdollisuuden kehitykseen.

Haasta mielesi - saavuta tavoitteesi

Sleek, user-friendly design

Easy to use wherever, whenever. MIND@sport is designed to give you the clearest possible user experience.

Proven and tested methods

Mental workouts are developed in cooperation with innovative professionals from different fields. Everything is based on scientific knowledge, not just experience.

Tailored to fit your dynamic needs

3 levels of difficulty with a wide range of topics, such as self-confidence, competitions and social skills. Get support on topics you feel are the most important.

Sync your training

Connect mental training to your daily coaching schedule without any extra work. Coaches and parents can start using MIND@sport quickly and easily.

Progress starts early

MIND@sport is the worlds first mental coaching app focusing on the childhood stage. By developing strong mental skills as children, athletes have a solid foundation to build their success on.

Interested?

We are launching 2022! Sign up and be the first to use our ground-breaking mental coaching tools.

Sign up now

Valmiina psyykkisen valmennuksen uuteen aikaan?

MIND@sport App on mullistava urheilijoiden psyykkisen valmennuksen sovellus. MIND@sport App linkittää urheilijan, vanhemman ja valmentajan innovatiivisella ja pedagogisesti vahvalla tavalla psyykkisen hyvinvoinnin ja mielen taitojen oppimisen äärelle. Sovellus on kehitetty yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon, urheiluvalmennuksen, liikuntatieteiden ja opetusalan huippuammattilaisten kanssa – lasten ja nuorten hyvinvointi edellä. Proud to be ONIT – ylpeänä asian äärellä!

Ota yhteyttä ja kysy lisää

We are ONIT Sport.

ONIT Sportin tiimi koostuu urheiluvalmennuksen, -psykologian, liikuntatieteiden ja opetusalan asiantuntijoista, joilla on laaja ja monipuolinen kokemus lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisestä, kouluttamisesta ja urheilusektorin toiminnasta. Olemme toimineet nuorten harrastus- ja urheilutoiminnan tukena kymmenien vuosien ajan ja haluamme muuttaa huomista.

Asiakkaamme ovat erilaisia, tulevat eri lähtökohdista ja kaipaavat monipuolisia palveluita. Meidän vahvuutemme on laaja osaaminen sekä valtakunnallinen verkosto, jonka avulla pystymme tuottamaan palveluita sinne missä niitä tarvitaan, siten kun niitä kaivataan. Yhdessä olemme todellakin enemmän!

Kokenut Advisory board neuvonantajatiimimme uskoo siihen, mitä teemme. Yhdessä olemme valmiita nostamaan lasten ja nuorten psyykkisen valmennuksen seuraavalle tasolle.

Tervetuloa mukaan uudistamaan urheilijoiden psyykkistä valmennusta.

Kerromme mielellämme lisää tavoistamme olla tukena nuoren urheilijan, seuran, valmentajien ja urheilijan vanhemman arjessa. Yhdessä mielen taitoja vahvistamalla voimme vaikuttaa merkittävästi suomalaisten lasten ja nuorten tulevaisuuteen!